Skip til hoved indholdet
    Hjem Til fagpersoner Pædagogisk praksis på ITC

Pædagogisk praksis på ITC

På ITC insisterer vi på, at borgerne er deltagende aktører, der udfordres i hverdagen inden for et miljø, som bevidst tager udgangspunkt i borgernes udviklingspotentialer. Hos os tilbydes alle borgere et arbejde eller en læringsrettet aktivitet, der kan bidrage til, at den enkelte borger hele tiden udfordres. Vi arbejder samtidig på at bygge bro til det omgivende samfund og det ordinære arbejdsmarked.

Kærneopgave

Vores kerneopgave er at udfordre borgeren hver dag i et udviklingsorienteret og læringsrettet miljø.

Pædagogisk referenceramme

For at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde, har vi udarbejdet en pædagogisk referenceramme, der beskriver den overordnede tænkning i vores pædagogiske arbejde.

Referencerammen forholder sig til vores fælles forståelse for mennesker og handicap, som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker personens udvikling eksempelvis på det sociale, kognitive og adfærdsmæssige område.

Målet for pædagogikken er udvikling og kompensering i erkendelse af, at handicap er et livslangt vilkår, samt at dette ikke er til hinder for, at mennesker med handicap har ret til et for dem meningsfyldt liv.

Læs hele vores Pædagogiske Referenceramme. 

Pædagogstuderende

ITC fungerer som uddannelsessted, og vi har oftest har to praktikanter ad gangen.

Vi tager også imod 7-ugers praktikanter.

Når du er i praktik

Den studerende tilknyttes en gruppe og en praktikvejleder. I de første 14 dage vil der være oplæring og grundig introduktion til ITC. Herefter forventes det, at den studerende kan arbejde på egen hånd i gruppen. Den studerende vil aldrig være alene på ITC, da der altid er personale til stede.

Den studerende vil indgå i den daglige pædagogiske praksis, og den studerendes mål for praktikken vil være grundlaget for den studerendes læringsmuligheder. Derudover vil der blive tilbudt vejledningstimer, som skal medvirke til at understøtte den studerendes læring i et reflekterende samarbejde med praktikvejlederen.

Beretninger fra tidligere studerende

"Min praktik hos ITC-Køge har været en fornøjelse! Det er nogle rigtig venlige borgere og ansatte på institutionen. Hvis man får Mads som vejleder får man alt den opmærksomhed og tid til spørgsmål som man har brug for, derudover er alle de andre ansatte også mere end villige til at besvare spørgsmål, hvis nu Mads ikke var involveret i situationen. Alt i alt er det eneste jeg fortryder ved praktikken at jeg ikke gemte denne mulighed til en halvårs praktik."

-Una - Studerende i samværsgruppen – sommer 2021

"Jeg har netop afsluttet den korte 1. praktik (7 uger) i samværsgruppen på ITC. Det har været et spændende forløb med god tid til faglig snak og refleksion med både vejleder og resten af det pædagogiske team. Der har i praktikken været rig mulighed for at deltage i de daglige pædagogiske aktiviteter samt afprøve egne idéer og tanker med borgerne. Er man som studerende nysgerrig på hvad det vil sige at arbejde med borgere med psykiske og fysiske udviklingsproblemer så er ITC et rigtig godt sted at være i praktik. "

-Nikolaj - studerende i samværsgruppen - forår 2021

Dagtilbuddet ITC

Værkstedsvej 5, 4600 Køge

Åbningstider

Værkstedsvej 5

4600 Køge

Telefon: 56653280
ITC.adm@koege.dk

Åbningstider

Nyttige Genveje