Til fagpersoner

Til fagpersoner


På ITC insisterer vi på, at borgerne er deltagende aktører, der udfordres i hverdagen inden for et miljø, som bevidst tager udgangspunkt i borgernes udviklingspotentialer. Hos os tilbydes alle borgere et arbejde eller en læringsrettet aktivitet, der kan bidrage til, at den enkelte borger hele tiden udfordres.
Vi arbejder samtidig på at bygge bro til det omgivende samfund og det ordinære arbejdsmarked.

Denne mission er tæt forbundet med vores vision, kerneopgavedefinition, pædagogiske referenceramme og værdier på ITC.

Hvis du ønsker flere oplysninger om ITC, kan du finde dem på Tilbudsportalen.

Opdateret af Køge Kommune 23.01.19