Pædagogstuderende

ITC fungerer som uddannelsested, og vi har oftest 2-3 pædagogstuderende i praktik ad gangen.

Når du er i praktik

Den studerende tilknyttes en gruppe og en praktikvejleder. I de første 14 dage vil der være oplæring og grundig introduktion til ITC. Herefter forventes det, at den studerende kan arbejde på egen hånd i gruppen. Den studerende vil aldrig være alene på ITC, da der altid er personale til stede.

Den studerende vil indgå i den daglige pædagogiske praksis, og den studerendes mål for praktikken vil være grundlaget for den studerendes læringsmuligheder. Derudover vil der blive tilbudt vejledningstimer, som skal medvirke til at understøtte den studerendes læring i et reflekterende samarbejde med praktikvejlederen.


Materiale til praktik


Link til praktikbeskrivelse - ITC Køge 2020.


Beretninger fra tidligere studerende

<under udarbejdelse>

Opdateret af Køge Kommune 07.10.20