Pædagogisk praksis

Kerneopgave

Vores kerneopgave er at udfordre borgeren hver dag i et udviklingsorienteret og læringsrettet miljø.

Pædagogisk referenceramme

For at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde, har vi udarbejdet en pædagogisk referenceramme, der beskriver den overordnede tænkning i vores pædagogiske arbejde.

Referencerammen forholder sig til vores fælles forståelse for mennesker og handicap, som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker personens udvikling eksempelvis på det sociale, kognitive og adfærdsmæssige område.

Målet for pædagogikken er udvikling og kompensering i erkendelse af, at handicap er et livslangt vilkår, samt at dette ikke er til hinder for, at mennesker med handicap har ret til et for dem meningsfyldt liv.

Læs hele vores Pædagogiske Referenceramme

Opdateret af Køge Kommune 13.11.20