Til Fagpersoner

På ITC insisterer vi på, at borgerne er deltagende aktører, der udfordres i hverdagen inden for et miljø, som bevidst tager udgangspunkt i borgernes udviklingspotentialer. Hos os tilbydes alle borgere et arbejde eller en læringsrettet aktivitet, der kan bidrage til, at den enkelte borger hele tiden udfordres. Vi arbejder samtidig på at bygge bro til det omgivende samfund og det ordinære arbejdsmarked.

ITC fungerer derudover som uddannelsessted, og vi har oftest har to praktikanter ad gangen.

Vi tager også imod 7-ugers praktikanter.

Opdateret af Køge Kommune 13.11.20