Personalesammensætning

Personalegruppen består af pædagoger, værkstedsassistenter med en håndværksmæssig uddannelse, social- og sundhedsassistenter og medhjælpere. Derudover er der ansat en lagermedarbejder og en køkkenleder samt en jobcoach, der i samarbejde med den enkelte borger kan tilrettelægge praktikophold med virksomheder uden for ITC.

Der er ansat en daglig leder og forstander for den samlede organisation og administrativt personale.

Opdateret af Køge Kommune 24.08.16