Personalesammensætning

I Beskæftigelsen består personalegruppen af pædagoger, værkstedsassistenter, køkkenleder, ernæringsassistent og kok. Derudover er der ansat en jobcoach der i samarbejde med den enkelte borger kan tilrettelægge praktikophold med virksomheder uden for ITC.


I Aktivitets- og samværstilbuddet består personalegruppen af pædagoger, pædagogmedhjælpere og en social- og sundhedsassistent.


Oversigter over ITC's ansatte

Aktivitets- og samværstilbuddet

 Samværsgruppen   Bente, Ida, Karin H., Mads, Sandie, Sanne
 Skovgruppen  Bjarne, Michael H.
 Skolen  Karin S.
 Samspilsgruppen  Daniel, Farhad, Heidi, Karin M., Karin P., Martin, Michael P. og Trine  
 Kreativt værksted  Mou

Beskæftigelsen

 Grøn service    Finn og Rikke 
 Køkken  Jesper og Lykke
 Cafeen  Britt
 Produktionen  Birol, Johnny, Lasse, Niels Åge og Thomas
 Job på særlige vilkår  Karsten

Opdateret af Køge Kommune 11.03.22