Om os

ITC er et arbejds- og samværstilbud til borgere primært med psykisk udviklingshæmning samt et tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade. Tilbuddet er oprettet efter §103 og 104 i Lov om Social Service. 


ITC tilbyder arbejde til 52 borgere i Beskæftigelsen samt aktiviteter til 48 borgere i Aktivitets- og samværstilbudet. 


Beskæftigelsen består af Grøn Service, Produktion, Kantinedrift og Job på særlige vilkår


Aktivitets- og samværstilbuddet består af Samværsteamet, Samspilsteamet og Sløjfen


ITC er en del af en samlet organisation, som ud over ITC består af Botilbuddet Lyngtoften og bofællesskabet Fændediget.

Opdateret af Køge Kommune 09.03.17