Om os

ITC er et arbejds- og samværstilbud til borgere primært med psykisk udviklingshæmning. Tilbuddet er oprettet efter §103 og 104 i Lov om Social Service. 


ITC tilbyder arbejde til 52 borgere i Beskæftigelsen samt aktiviteter til 48 borgere i Aktivitets- og samværstilbudet. 


Beskæftigelsen består af Grøn Service, Produktion, Kantinedrift, Cafeen og Job på særlige vilkår


Aktivitets- og samværstilbuddet består af Samværsteamet og Samspilsteamet


ITC er en del af en samlet organisation, som ud over ITC består af botilbuddet Lyngtoften og bofællesskabet Fændediget.

Opdateret af Køge Kommune 05.08.20